• ŹRÓDŁA CIEPŁA: ENERGIA ODNAWIALNA
    ŹRÓDŁA CIEPŁA: ENERGIA ODNAWIALNA

Instalację grzewczą z pompą ciepła możemy podzielić na trzy główne części:

 

  • Dolne źródło to instalacja bezpośrednio stykająca się z gruntem, wodą gruntową albo powietrzem. To właśnie stąd nasz system czerpie ciepło transportowane do wnętrza Twojego domu.

     

  • Węzeł cieplny, którego trzon stanowi produkowana przez GSJ Energia pompa ciepła. Jeżeli dolne źródło możemy porównać do systemu dostarczania paliwa do Twojego systemu grzewczego, to pompa ciepła stanowi jego silnik. Tutaj właśnie zachodzi transfer energii ze środowiska do wnętrza Twojego domu.

     

  • Górne źródło – będzie to najczęściej ogrzewanie podłogowe lub rzadziej system mieszany - podłogówka i grzejniki - emitujące pozyskaną ze środowiska energię w pomieszczeniach Twojego domu.

 

Skupmy się przez moment na dolnym źródle: w przypadku gruntowych pomp ciepła zostanie ono wykonane najczęściej w postaci kolektora pionowego lub poziomego, rzadziej systemu studni głębinowych. Od staranności w projektowaniu i wykonaniu kolektora zależy sprawność funkcjonowania całego układu. Jeżeli moc cieplna kolektora będzie niewystarczająca, może skutkować to niedogrzaniem mieszkania oraz nadmiernym wychłodzeniem gruntu skutkującym trudnościami w jego regeneracji. Zbyt duża moc cieplna kolektora nie wpłynie na sprawność ogrzewania jednak koszt wykonania takiego kolektora jest wyższy a więc okres zwrotu nakładów tak „przeszacowanej” inwestycji będzie dłuższy. Dlatego przy projektowaniu tak ważnej części Twojego systemu grzewczego warto skorzystać z doświadczenia GSJ Energia.

 

Bardzo opłacalnym sposobem na wykonanie dolnego źródła jest wykonanie dwóch studni. Jedna z nich będzie studnią czerpalną, służącą do poboru wody, druga – nazywana chłonną, będzie służyć do odprowadzania wody schłodzonej wypływającej z pompy ciepła. System z dwiema studniami, jakkolwiek korzystny cenowo, nie zawsze może być zastosowany z powodu nie zawsze dogodnych warunków geologicznych.