• Pompy ciepła
    Pompy ciepła

Czy rozważasz budowę nowego domu czy też modernizujesz posiadany obiekt – nie unikniesz odpowiedzi na pytanie: jaki system ogrzewania będzie dla Ciebie najlepszy?

 

Pompy ciepła firmy GSJ Energia są korzystnym rozwiązaniem znacznie obniżającym wydatki na energię cieplną nawet pięciokrotnie w stosunku do tradycyjnych metod (kotłów olejowych, gazowych, grzejników elektrycznych). Jak to się dzieje?

 

Pompa ciepła to urządzenie odbierające energię cieplną zmagazynowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu. Ta praktycznie niewyczerpalna energia poprzez pompę ciepła dociera tam gdzie ciepło jest pożądane – czyli do wnętrza mieszkania. Proces transferu energii ze źródła o niższej temperaturze do obszaru o pożądanej, wyższej temperaturze jest możliwy dzięki dostarczonej z zewnątrz (poprzez sprężarkę) energii mechanicznej.

 

Podobne urządzenia - lodówki, klimatyzatory, wykorzystujące zjawisko transferu ciepła - od dawna funkcjonują w naszych domach i biurach. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić funkcjonowanie bez tych wynalazków. Dobrze zaprojektowana pompa ciepła ma szansę stać się równie naturalnym, popularnym i ekologicznym sposobem na ogrzanie domu lub zapewnienie ciepłej wody użytkowej.

 

GSJ Energia produkuje dwa główne typy pomp ciepła: pompy ciepła gruntowe oraz pompy ciepła powietrze-woda. Każdy z tych dwóch rodzajów urządzeń ma pewne szczególne zalety a wybór rodzaju pompy zastosowanej w Twojej inwestycji warto skonsultować z naszym specjalistą.

 

Gruntowa pompa ciepła osiąga największe sprawności wśród urządzeń tego typu. Do funkcjonowania tego rodzaju pompy niezbędne jest wykonanie kolektora, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Jeżeli działka, którą dysponujesz, jest niewielka – sugerowanym rozwiązaniem będzie zastosowanie kolektora pionowego. Będzie miał on postać odwiertów, do których wprowadzone zostaną rury wypełnione roztworem glikolu. Dysponując nieco większą działką obok planowanej inwestycji – możesz zdecydować się na wykonanie tańszego kolektora poziomego. Przy tym rozwiązaniu rury wypełnione glikolem układane są w wykopach na głębokości ok. 1,5 m (czyli poniżej strefy przemarzania). W zależności od rodzaju gruntu na którym budowany jest obiekt rury kolektora poziomego mogą zostać ułożone w równoległych liniach (piaszczyste, suche grunty) lub w pętlach (mocno wilgotne, gliniaste gleby).

 

Pompy ciepła typu powietrze-woda są instalowane tam, gdzie wykonanie kolektorów gruntowych jest uciążliwe albo niewykonalne ze względu na niewielkie rozmiary działki w otoczeniu budynku lub ograniczenia geologiczne. Brak kolektorów gruntowych oznacza jednak znacznie niższy koszt wykonania systemu. Energia cieplna wykorzystywana do ogrzania domu lub wody użytkowej pobierana jest wprost z otaczającego pompę powietrza.