Program Czyste Powietrze

Ministerstwa Ochrony Środowiska

W związku z rozpoczęciem nowego programu CZYSTE POWIETRZE, oferujemy naszym klientom udział w programie dofinansowania instalacji pomp ciepła oraz fotowoltaiki.

Firma GSJ uczestniczyła z powodzeniem w programie Prosument, a zdobyte doświadzcenie pozwoli nam uczestniczyć w procesie składania wniosków oraz realizacji inwestycji w sposób łatwy i bezbolesny dla inwestorów.

 

OFERUJEMY UDZIAŁ W SKŁADANIU WNIOSKÓW, PRZYGOTOWANIU DOKEMENTACJI i

SZYBKĄ REALIZACJE

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU


KOSZTY KWALIFIKOWANE         DO 30 000 pln dla pomp ciepła powietrze - woda

do 45 000 pln dla pomp ciepła gruntowych


DO 90% dofinansowania


ABY OTRZYMAĆ NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ ANKIETĘ


Intensywność dofinansowania

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba
[zł]
Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
 uzupełnienie do wartości dotacji  pozostałe koszty kwalifikowane
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 - 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 - 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 - 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 - 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70%
 
do 100%
 


 

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia aby móc uczestniczyć w programie Czyste Powietrze, takie jak F-gazowe, instalatora OZE, Elektryczne i Energetyczne.

Dzieki temu proces realizcji inwestycji jest realizowany płynnie i bez opóźnień.

 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

 

 

Pompy ciepła GSJ posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i oznaczenia aby mogły być finansowane w programie Czyste Powietrze